หารือเรื่อง ขยะติดเชื้อ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล
ร่วมกับ สคร.7 ขอนแก่น ประชุมหารือเรื่องขยะติดเชื้อ
โดยได้เชิญคณะผู้เกี่ยวข้องมาหารือกันเรื่องการลดปริมาณ
การกำจัดขยะติดเชื้อ
ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล