ออกตรวจผู้ประกอบการ

วันที่ 20 พค.2563 09.30 น. – 12.00น. นำโดยพ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์ ผกก.สภ.พล,นายบุญถม ชัยญวน รก.สสอ.พล,ปลัดอำเภอพล(ฝ่ายความมั่นคง)เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการได้แก่ห้างเทสโก้โลตัส,ห้างท็อปพลาซ่า,ร้านตัดผม,ร้านเสริมสวยในพื้นที่อำเภอพลเพื่อประเมินมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 คลายล็อกหลายกิจการ-กิจกรรม พบว่าผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆและผู้มารับบริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในบางประเด็นเช่นเรื่องของการลงแอฟ”ไทยชนะ”เพื่อเข้า-ออกในใช้บริการในห้างร้านต่างๆอาจจะยังไม่คุ้นชินเพราะเป็นเรื่องใหม่ แต่ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี(ส่วนไม่มีsmart phoneก็ให้ลงทะเบียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร) …สิ่งที่เน้นย้ำคือการสวมใส่หน้ากากผ้า,การล้างมือ,การเว้นระยะห่าง,การเช็ดถูพื้นโลหะต่างๆยังเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด