ออกบูธตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

ท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ เยี่ยมชมบูธ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ต.เมืองพล จัด ณ.อำเภอภูผาม่าน

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562