เข้ารดน้ำดำหัวขอพร ท่านนายอำเภอ

เนื่องในวันสงกรานต์ ราชการในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล เข้ารดน้ำดำหัวท่านนายอำเภอ