เตียมประเมินโรงเรียนระดับเพชร

กรรมการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ออกโรงเรียนบ้านหนองแวงมน ต.โคกสง่า เพื่อเตรียมรับประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในวันที่ 27 กพ.63