เปิดด่าน 7 วันอันตราย

นายอำเภอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ ตัวแทนสาธารณสุขร่วมเปิดด่านรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 7 วันอันตราย