เปิดด่าน

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล
เดินทางไปร่วมเปิดด่านป้องกันอุบัติเหตุ และเฝ้าระวังโควิด19
โดยมีนายเพชร สุพัฒฒกุล นายอำเภอพลเป็นประธาน
และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม