เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 14 ธ.ค. 62 เวลา 07.30 น.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอพล พร้อมคณะ
และ จนท.รพ.สต.หัวทุ่ง ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง แม่บุตรชา  กองทอง บ.หัวทุ่ง ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น