แนะแนวก่อนเปิดเทอม

วันที่ 29 มิถุนายน 2563
นายพิชิต คำภาเกะ ผอ. รพ.สต.โสกนกเต็นให้ความรู้แนะแนวให้แก่ผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม
ในการปฏิบัติตัวของนักเรียน พร้อมกับมอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในโรงเรียน