โครงการวัยรุ่นห่างไกลการตั้งครรภ์

วันที่ 16 กย.63 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลการตั้งครรภ์ไม่พร้อม งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โดยมีเด็กนักเรียนชั้น ป.5 – ม.3 จากโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 และโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า เข้าร่วมอบรมจำนวน 105 คน