10 มค. 62 ทำบุญเลี้ยงเพลพระ

ในวันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล

ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระที่สำนักงานและเข้าขอพร ท่านศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล
ทั้งนี้ ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่ ได้นำกระเช้าเข้าขอพร ท่านบุญส่ง แสนสุข สาธารณสุขอำเภอพลด้วยเช่นกัน