กิจกรรมแลนม่วนชวนทำบุญ

ผ่านไปด้วยดีสำหรับกิจกรรม แลนม่วนๆ ชวนทำบุญ ของ รพ.พลจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อการกุศลสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ของโรงพยาบาลพล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยากมากมาย ได้บุญกันทั่วหน้าครับ…