งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อำเภอพล ปี 2560

Image

วิดิทัศน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลการดำเนินงาน ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (road traffic injury) ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อำเภอพล ปี 2560

ด้วยความร่วมมือจากอำเภอพล และเครือข่ายสุขภาพ Cup พล