index2

Aside

ข่าวสาร สสอ.พล

—> รพ.สต.โสกนกเต็น ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ >>>อ่านต่อ<<<

—> รพ.สต.หนองแวงนางเบ้าจัดกิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  >>>อ่านต่อ<<<

—> รพ.สต.โจดหนองแกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย  >>>อ่านต่อ<<<

—> รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  >>>อ่านต่อ<<<

—> อบรม อสม.จิ๋วตำบลเมืองพล  >>>อ่านต่อ<<<

—> อำเภอยิ้มที่ ตำบลเพ็กใหญ่  >>>อ่านต่อ<<<

—> กิจกรรมแลนม่วนๆ ชวนทำบุญ >>>อ่านต่อ<<<

—> กิจกรรมสมุนไพรฯป้องกันโรค…โดยเครือข่าย อสม. >>>อ่านต่อ<<<

—> การประกวดผลงานวิชาการ สาขา Lab / วิทยาศาสตร์  >>>อ่านต่อ<<<

—> รพ.สต.ติดดาว วันที่ 17 มิ.ย. 2562  >>>อ่านต่อ<<<

—> เข้าร่วมอบรม การใช้งาน ANC กลุ่มเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์   >>>อ่านต่อ<<<