ประวัติ สสอ.พล

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยมีสำนักงานชั่วคราวร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอต่อมาปี 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จึงได้ย้ายมา ณ ที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในปัจจุบัน ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล มีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ดูแลพื้นที่ 132 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 12 ซอยเฉลิมพล ถนนเสริมสวาสดิ์ ตำบล โจดหนองแก อำเภอพล จังหวัด ขอนแก่น มีสถานีอนามัยในความรับผิดชอบ 13 แห่ง

สสอ.พล