อสม. จิ๋ว

รพ.สต.เมืองพลได้จัดกิจกรรมอบรม อสม.จิ๋ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้เด็กได้เรียนรู้การป้องกันโรค