ออกประเมินตามมาตรการผ่อนปรน 2

วันที่ 27 พ.ค. 2563 นายบุญถม ชัยญวน รักษาการสาธารณสุขอำเภอพล
และเจ้าหน้าที่ออกติดตามประเมินสถานบริการ/ห้างร้านตามมาตรการผ่อนปรนหรือผ่อนคลายระยะที่2