ออกประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอพล
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดินทางไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ตลาดนัดชุมชนในที่ว่าการอำเภอพล
สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ นะครับ