การใช้งาน แบบประเมิน happinometer

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น แจ้งให้บุคลาการทุกคน เข้าทำแบบประเมิน happinometer เพื่อวัดความสุข และความผูกพันธ์ในองค์กร ของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปประธรรม 

 

โดยขึ้นตอนการเข้าทำแบบประเมินมีดังนี้ครับ
1.เข้าไปที่  กดที่นี้ครับ หรือ http://happinometer.moph.go.th/

 

2.สมัครสมาชิก โดยคลิกที่ Register
3.กรอกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน
หมายเหตุ
username : เลขประจำตัว 13 หลัง ตามด้วย @ และรหัสหน่วยงาน 5 หลัก
เช่น 140900654321@04382
รหัสผ่าน : ไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร และกดลงทะเบียน

 

4.เริ่มทำแบบสอบถาม โดยมีข้อมูลทั่วไป และ happinometer จำนวน 69 ข้อ

หลังจากตอบแบบประเมินเสร็จ แล้วกดปุ่มประมวณผล เป็นการสิ้นสุดการประเมินครับ                                         *หลังกดปุ่มประมวณผลจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

มีผลการประมวลผลให้ดูหลังการประเมินด้วยครับ

***ประเมินไม่เกิน 30 พฤษภาคม 2560 ครับ